Hakukoiran hallinnan koulutus, tavoitteena yhteistyöhaluinen koira (osa 2)

Hallinnan perusharjoitteet

Harjoitus 1: Hallinnan perusharjoitus etäpalkkion kanssa

 1. Koira ohjataan istumaan.
 2. Annetaan koiran istua sillä aikaa, kun sille näytetään, että laitetaan makupaloja kupissa maahan, koiran saataville. On helpompi koiralle, jos kuppi sijoitetaan koiran taakse. Jos koira nousee istumasta ilman lupaa, kuppi otetaan pois näkyvistä ennen kuin koira ehtii siihen.
 3. Kun koira pysyy istumassa ja tarjoaa ohjaajalle katsekontaktin kasvoihin, ohjaaja antaa palkkiomerkin, ja koira saa juosta kupille etäpalkalle.
 4. Tehdään toistoja. Vähitellen ohjaaja on koiran vierellä perusasennossa. Ohjaaja sanoo yhden kehun ”hienosti” ja jaksottaa sitten 3-5 sekuntia. Koira tarjoaa koko ajan aktiivista keskittymistä ohjaajan vasemman olkapään suuntaan istuessaan. Palkkiomerkistä koira saa juosta palkkiolle.

Hallintaharjoituksia hakuradalla

1.     Hakuradalle tuleminen ja ilmoittautuminen tuomarille

”Suorituksen alussa ohjaaja ilmoittautuu tuomarille suoritusvalmiin koiran kanssa, ilmoittaen oman nimensä ja koiransa nimen. Ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvat huolimattomuudet tai puutteet eivät saa alentaa arvosanaa eivätkä vaikuttaa tulevaan arvosteluun.

Maasto-osissa koira tuodaan ilmoittautumiseen suoritusvalmiina. Koiran saa pitää kytkettynä suoritukseen lähettämiseen asti, mutta sen on kuitenkin oltava ohjaajan hallinnassa.” Lähde: Kansallisten palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet.

Koira voidaan tuoda autolta hakuradalle eri tavoilla. Jos koira on ylivirittynyt, niin sitä voi rauhoittaa esim. ”imuttamalla” ruualla tai lelulla ohjaajan vieressä. Imutuksessa palkkio on suljetun käden sisällä ja koira kulkee ”nenä kiinni” ohjaajan kädessä haluttuun paikkaan. Jos koiran viretila saa nousta, niin sen voi antaa tulla valjaissa ja liinassa vapaasti ohjaajan kanssa, ja jopa antaa sen vetää hakuradan suuntaan.

Noin 5-10 metriä ennen tuomaria esittävää henkilöä voidaan harjoitella hallinnan ensimmäinen harjoitus:

PERUSASENTO

 1. Koira ja ohjaaja ovat perusasennossa.
 2. Ohjaaja kehuu yhdella sanalla ”hienosti” ja jaksottaa 3-5 sekuntia. Koira tarjoaa koko ajan aktiivista keskittymistä ohjaajan vasemman olkapään suuntaan istuessaan.
 3. Palkkiomerkistä koira saa juosta etäpalkkiolle tai ohjaaja voi tehdä vaihtoehtoisesti pakopalkkauksen. Pakopalkkauksessa ei ole etäpalkkiota tarjolla.

SEURAAMINEN KOHTI TUOMARIA

 1. Koira ja ohjaaja ovat perusasennossa. Koira osaa jo kentällä alustavasti seurata ohjaajaa. Ohjaaja sanoo ”seuraa” ja ottaa 1-3 askelta suoraan (poispäin etäpalkkiosta, kohti tuomaria), ja uuden perusasennon. Aluksi tämä tehdään riittävän kaukana tuomarista, ettei koira ota tuomarista häiriötä.
 2. Ohjaaja kehuu yhdella sanalla ”hienosti” ja jaksottaa 3-5 sekuntia. Koira tarjoaa koko ajan aktiivista keskittymistä ohjaajan vasemman olkapään suuntaan istuessaan.

 3. Palkkiomerkistä koira saa juosta etäpalkkiolle tai ohjaaja voi tehdä vaihtoehtoisesti pakopalkkauksen. Pakopalkkauksessa ei ole etäpalkkiota tarjolla.

  Huom! Hakukokeessa koiran ei tarvitse ottaa tai pitää kontaktia ohjaajaan, mutta ohjaajakontaktista usein palkattu koira tekee helpommin hallintaa ohjaajan suuntaan.

ILMOITTAUTUMINEN TUOMARILLE

 1. Koira ja ohjaaja ovat perusasennossa tuomarin edessä (”koronaetäisyydellä” n. 2 metrin päässä).
 2. Ohjaaja ilmoittaa oman ja koiransa nimen tuomarille. Kun koira on istuessaan koko ajan aktiivisesti keskittynyt ohjaajan suuntaan, ohjaaja yllättää koiran palkkiomerkillä.
 3. Palkkiomerkistä koira saa juosta etäpalkkiolle tai ohjaaja voi tehdä vaihtoehtoisesti yllättävän pakopalkkauksen. Pakopalkkauksessa ei ole etäpalkkiota tarjolla.

2.     Ilmoittautumisesta siirtyminen ensimmäiseen lähetyspaikkaan

Pidän itse hyvistä rutiineista ja tykkään tehdä asiat melko pedantisti samalla tavalla harjoituksesta toiseen, kuitenkin yllätyspalkaten koiraa milloin missäkin kohdassa koiran tehdessä hyvin hallintaa. Siirryn tuomarin luota ensimmäiselle lähetyspaikalle niin, että ryhmityn keskilinjan vasempaan reunaan. Kuljen suoraan keskilinjan vasenta reunaa pitkin ihan ensimmäisen lähetyspaikan kohdalle asti. Ensimmäisen lähetyksen teen aina oikealle. Teen ensimmäisen lähetyspaikan kohdalla 90 asteen kulman kohti oikeata etukulmaa ja pysähdyn. Nyt kasvot ovat kohti lähetyssuuntaa. Minulla on vielä keskilinjan leveyden verran mahdollisuus suoristaa koiraa niin, että se lähtee varmasti kohtisuoraan etulinjaa pitkin, kohti etukulmaa.

SEURAAMINEN KESKILINJAA PITKIN, KULMAN TEKEMINEN JA SEURAAMINEN LÄHETYSPAIKALLE

 1. Koira ja ohjaaja ovat perusasennossa tuomarin edessä. Koira osaa jo kentällä alustavasti seurata ohjaajaa. Ohjaaja sanoo esim. ”mukana” ja ottaa 1-3 askelta suoraan (poispäin etäpalkkiosta, tuomarin ohi, keskilinjaa pitkin), ja uuden perusasennon. Ohjaaja kehuu yhdella sanalla ”hienosti” ja jaksottaa 3-5 sekuntia. Koira tarjoaa koko ajan aktiivista keskittymistä ohjaajan vasemman olkapään suuntaan istuessaan. Palkkiomerkistä koira saa juosta etäpalkkiolle tai ohjaaja voi tehdä vaihtoehtoisesti pakopalkkauksen. Pakopalkkauksessa ei ole etäpalkkiota tarjolla.
 2. Myöhemmin ohjaaja sanoo ”mukana” ja ottaa askelia lähetyspaikan kohdalle asti, kääntyy 90 astetta lähetyssuuntaan päin (ns. suuntauskulma) ja pysähtyy heti kääntymisen jälkeen. Jaksotus ja palkkaus. Mitä enemmän koiralla on tapana varastaa lähetyksissä, sitä enemmän tätä kohtaa kannattaa harjoitella niin, että ohjaaja itse palkitsee koiran vaikka pakopalkalla.

3.     Lähettäminen etsintään

Tavoite on, että lopulta ohjaaja seurauttaa koiraa suuntauskulmaan asti, pysähtyy kulmaan ja alkaa siitä näyttämään koiralle suuntaa. Jos koira lukitsee oikean suunnan katseellaan, ohjaaja voi lähettää koiran heti siitä. Lähetys on koiralle myös eräänlainen palkkio, kun pääsee tekemään mieluisaa etsintää. Jos koira ei lukitse suuntaa, tai se on muuten keholtaan vinossa, ohjaaja ottaa esim. koiran pannasta kiinni, näyttää koko ajan oikeaa suuntaa ja kävelee 1-3 askelta kohti oikeaa etukulmaa kohti. Jos koira pysähtyessään nyt lukitsee suunnan, ohjaaja lähettää koiran. Itse pidän sellaisesta kriteeristä, että koira oppii olemaan lähetyksissä vilkuilematta muualle. Haluan, että koira keskittyy oikeaan suuntaan. Käytännössä pidän kriteeristä kiinni niin, että aina koiran vilkaistessa muualle, otan koiran pannasta kiinni, enkä lähetä, vaan teen suuntaa näyttämällä parin askeleen siirtymän kohtisuoraan ja pysähdyn uudestaan. Samalla käsi irtoaa pannasta. Pannasta ottamisesta tulee koiralle signaali, että nyt se teki jotain ei-toivottua, eikä pääse lähtemään, jolloin se alkaa yrittää enemmän ja keskittyy lähetyksissä vähitellen paremmin.

4.     Ohjaajan saapuminen maalimieslöydölle ja koiran hallintaan ottaminen

Rullalla ilmaisevan koiran kanssa opetan koiran näytöllä menemään automaattisesti maalimiehen luona maahan. Silloin ohjaajan on helppo kävellä koiran vierelle, ottaa näyttöliina irti, ja antaa hallintakäsky ”maahan”. Koiran ei tarvitse siirtyä mihinkään, vaan se voi jatkaa maassa makaamista. Maalimies palkkaa koiran aina silloin, kun koira on tullut näytölle piilolle ja tarjonnut itse maahanmenon. Näin maahan menemisestä tulee koiralle vahva käytös.

Haukkuen ilmaisevan koiran kanssa harjoittelen ensisijaisesti paljon häiriönsietoa, että koira jatkaa haukkumista, vaikka ohjaaja ja tuomari tulevat piilolle. Maalimies palkitsee koiran juuri silloin, kun ohjaaja on lähestymässä piiloa, tai ohjaaja on saapunut piilolle seisomaan. Näitä harjoittelemme eniten 20-40 metriä syvällä olevilla piiloilla, jolloin koiran ei tarvitse kauaa haukkua, mutta kuitenkin saadaan harjoiteltua häiriönsietoa paljon. Oman koiran kanssa teen niin, että maalimies palkitsee koiran haukkuilmaisun aina, enkä ota koiraa suoraan haukkuilmaisusta hallintaan muuta kuin kokeessa. Eli ainoa paikka, missä otan koiran hallintaan ilman maalimiehen palkkaa, on hakukokeessa, jotta koirani ei ala ennakoida hallintaan tuloa. Harjoituksissa harjoittelen hallintaan ottamista seuraavasti:

 1. Koira ilmaisee maalimiehen (noin 20-30 metrin etäisyydellä keskilinjasta).
 2. Ohjaaja saapuu tuomaria esittävän henkilön kanssa piilolle seisomaan. Koira jatkaa ilmaisua.
 3. Maalimies palkitsee koiran haukkuilmaisun.
 4. Palkkauksen jälkeen maalimies menee uudestaan samaan piiloon ja jää passiiviseksi.
 5. Koira saa olla vapaana maalimiehen piilon ympärillä, se saa aloittaa haukkumisen uudestaan. Annetaan koiralle 3-5 sekuntia aikaa haukkua.
 6. Ohjaaja sijoittuu niin lähelle koiraa, kuin mahdollista, jotta koiran ei tarvitse siirtyä kauas maalimiehestä tullessaan hallintaan. Tämäkin ehkäisee koiran ennakointia hallintaan tuloon.
 7. Ohjaaja kutsuu koiran vierelleen, esim. ”Tänne, sivulle!”.
 8. Koira istuu tai makaa ohjaajan vierelle.
 9. Ohjaaja sanoo yhden kehusanan ”hienosti”.
 10. Ohjaaja jaksottaa hallinnan, eli antaa koiralle 3-5 sekuntia aikaa vain olla hallinnassa (ohjaaja puhumatta, urheilullisesti perusasennossa).
 11. Koira palkitaan vaihtoehtoisesti esim. a) ohjaaja palkitsee koiran itse pakopalkalla, tai b) ohjaaja vapauttaa koiran etäpalkkiolle, eli maalimiehelle luokse, joka palkitsee koiran välittömästi uudestaan.

5.     Koiran pysyminen hallinnassa maalimiehen noustessa pois piilosta

Koiran pysyminen ohjaajan vierellä istumassa tai maassa on ehkä helpoin opettaa luopumisen kautta seuraavasti:

 1. Koira ja ohjaaja ovat piilolla perusasennossa. Tuomari sanoo ”maalimies voi nousta”.
 2. Maalimies alkaa nousta piilosta rauhallisesti. Heti, jos koira liikahtaa ohjaajan viereltä, maalimies pysähtyy. Koira pyydetään ohjaajan vierelle nätisti uudestaan. Maalimies painuu alas, takaisin piiloon. Pidetään hetken tauko, ei tapahdu mitään. Tuomari sanoo ”maalimies voi nousta”. Maalimies alkaa nousta taas piilosta, ja seisoo lopulta suorana paikoillaan. Kun koira pysyy liikkumatta ohjaajan vierellä, ohjaaja sanoo yhden kehusanan ”hienosti”, ja jaksottaa hallinnan, eli antaa koiralle 3-5 sekuntia aikaa vain olla hallinnassa (ohjaaja puhumatta, urheilullisesti perusasennossa).
 3. Koira palkitaan vaihtoehtoisesti esim. a) ohjaaja palkitsee koiran itse pakopalkalla, tai b) ohjaaja vapauttaa koiran etäpalkkiolle, eli maalimiehelle luokse, joka palkitsee koiran välittömästi uudestaan.

LUOPUMINEN; SEN SAAT MISTÄ LUOVUT

 1. Koira ja ohjaaja ovat piilolla perusasennossa. Tuomari sanoo ”maalimies voi nousta”.
 2. Maalimies nousee piilosta, ja ottaa koiran palkkion esille niin, että koira näkee sen. Maalimies voi laskea avoimen makupalapurkin polven tasolle tai roikottaa koiran lelua polven tasolla niin, että palkkio on koiran saataville. Heti, jos koira liikahtaa ohjaajan viereltä, maalimies pysähtyy ja sulkee makupalapurkin kannen tai piilottaa lelun hetkeksi vaikka takin sisään. Koira pyydetään ohjaajan vierelle nätisti uudestaan.
  Maalimies ottaa palkkion uudestaan esiin polven korkeudelle, koiran saataville. Kun koira pysyy liikkumatta ohjaajan vierellä, ohjaaja vapauttaa koiran etäpalkkiolle, eli maalimiehelle luokse, joka palkitsee koiran välittömästi. Usein koira, joka haluaa kovasti palkkiotaan, voi ”varastaa” 3-6 kertaa peräkkäin, ennen kuin se alkaa luopua, keskittyä ja oivaltaa.

6.     Siirtyminen maalimiehen löytöpaikasta takaisin keskilinjalle

SEURAAMINEN PIILOLTA KESKILINJALLE

Koira ja ohjaaja ovat perusasennossa piilolla. Ohjaaja sanoo ”mukana” ja ottaa 1-3 askelta suoraan (poispäin etäpalkkiosta, keskilinjaa kohti), ja uuden perusasennon. Ohjaaja kehuu yhdella sanalla ”hienosti” ja jaksottaa 3-5 sekuntia. Palkkiomerkistä koira saa juosta etäpalkkiolle (esim. takana olevan maalimiehen luokse, joka palkitsee koiran heti uudestaan) tai ohjaaja voi tehdä vaihtoehtoisesti pakopalkkauksen.

7.     Etsinnässä olevan koiran tuleminen takaisin ohjaajan luokse keskilinjalle

Koiran lähteminen etsintään ohjaajan haluamaan suuntaan on myös hallintaa, ja siihen vaikuttavat esim. koiran koulutushistoria, onnistuneiden toistojen määrä, positiivisten tunteiden luoma motivaatio, halukkuus, itsevarmuus, vapautuneisuus, hyvä suhde ohjaajaan. Samoin koiran tuleminen kutsusta ohjaajan luokse silloin, kun koiralla ei ole hajua maalimiehestä, on hallintaa. Koiran tuleminen kutsusta paranee ehkä helpoiten silloin, kun assosioidaan esim. pillin ääni johonkin koiran mielestä superhyvään palkkioon. Aluksi etäisyys on vain esim. 5 metriä. Koira odottaa istuen tai apuohjaaja pitää koiran hihnasta kiinni. Ohjaaja puhaltaa pilliin ja tarjoaa välittömästi koiralle pakopalkkana superhyvän palkan. Koira saa heti pillin äänestä juosta palkkiolle. Tehdään paljon toistoja, ja vähitellen lisätään etäisyyttä 50 metriin. Tässä kannattaa muistaa, että koiralla on lupa tehdä ”virhe” silloin, kun sillä on maalimiehestä haju. Silloin koiran on toivottavaa valita maalimiehen etsiminen ja jättää ohjaajan luokse tuleminen tekemättä. Maalimiesmotivaatio ja -palkkaus eivät saa arvossaan hävitä pitkällä aikavälillä ohjaajan luokse tulemisesta saadulle palkkiolle.  

Hakuhallinnan arvosteluperusteet

Lähde: Kansallisten palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet.

”Kaikissa koemuodoissa on arvosteluperusteiden lähtökohtana kaksi perusasiaa: koiran koulutustason arvostelu sekä ohjaajan suorituksen arvostelu.”

”Koesuorituksissa koiralta toivotaan

– työskentelyhalukkuutta

– tehokasta suoritusta

– teknistä osaamista

– ohjattavuutta

– hermojen hallintaa

– koeohjeiden mukaista suoritustapaa

koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä

”Koiran työskentelyn tulee olla itsenäistä, määrätietoista, keskittynyttä ja iloista.
Tuomarin on kuitenkin tehtävä ero

– rauhallisen ja varman

iloisen ja halukkaan

– levottoman ja hermostuneen

– alistetun ja haluttoman koiran välillä.”

”Käskyjen totteleminen ja ohjattavuus

Koiran on reagoitava heti ohjaajan antamiin käskyihin ja/tai merkkeihin ja toteltava niitä halukkaasti ja iloisesti.”

”Henkilöiden etsiminen

Koiran työskentelyhalukkuutta, teknistä osaamista ja ohjattavuutta arvioidaan henkilöhaun arvostelussa seuraavien kriteerien perusteella:
– Koira lähtee halukkaasti etsintään, aloittaa ilmaisut nopeasti ja osoittaa viettikestävyyttä suorituksen loppuun asti
– Koira etsii alueen järjestelmällisesti hyvää vainutyöskentelyä osoittaen
– Koira (ja ohjaaja) osaa sopeuttaa etsintätekniikan maastokohtaisiin vaatimuksiin
– Haukkuva koira ilmaisee kuuluvasti ja ilman keskeytyksiä, rullakoira vie näytölle määrätietoisesti, suorinta reittiä
– Koira noudattaa ohjaajan käskyjä, lähtee ohjaajan osoittamaan suuntaan, tulee viivyttelemättä takaisin ohjaajan kutsusta
– Koira on ohjaajan hallinnassa niin etsinnän kuin ilmaisutilanteidenkin aikana.”

Kun säännöissä lukee, että koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa tai koira on ohjaajan hallinnassa, se kannattaa lukea näin: ”koira haluaa itse aktiivisesti totella ohjaajaa”. Tärkeintä on muistaa, että halukkaasti tottelevalla koiralla on aina palkkiosta iso TOIVO, jota ohjaaja osaa ruokkia ja ylläpitää yllätyspalkoin koko koiran haku-ura ajan.